GIỚI THIỆU CHUNG

Trường THPT Kỳ Lâm là một trường miền núi nằm ở phía tây nam huyện Kỳ Anh. Trường thành lập từ năm 2000. Hiện nay trường THPT Kỳ Lâm có 20 lớp, gần 700 học sinh và 37 cán bộ giáo viên. Hầu hết tất cả các em học sinh đều chăm ngoan, có ý thức đạo đức tốt. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình trong công tác giáo dục của nhà trường.

Sau 17 năm hình thành và phát triển, trường có 3 học sinh giỏi cấp Quốc gia, nhiều em đã được chọn vào đội dự tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia của tỉnh, và rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi của tỉnh.