DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023

Danh sách học sinh lớp 10, năm học 2022 - 2023

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10, NĂM HỌC 2022 – 2023

Căn cứ vào nguyện vọng, năng lực của học sinh, nhà trường phân học sinh vào các lớp 10 như sau

 

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày Sinh

Lớp

Trường

Lớp 10

 
 

Lớp 10A: Các môn lựa chọn: Lý, Hóa, Sinh, Tin; các chuyên đề lựa chọn: Toán, Lý, Hóa

 

1

030067

Nguyễn Thị Trà Giang

Nữ

26/03/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

2

030260

Phạm Anh Tuấn

Nam

23/12/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

3

030293

Hồ Thị Hoàng Yến

Nữ

10/06/2007

9C

THCS Lâm Hợp

A

 

4

030136

Lê Thị Cẩm Ly

Nữ

08/07/2007

9C

THCS Lâm Hợp

A

 

5

030178

Phạm Thị Phương Nhi

Nữ

30/11/2007

9C

THCS Lâm Hợp

A

 

6

030064

Lê Quỳnh Giang

Nữ

07/02/2007

9C

THCS Lâm Hợp

A

 

7

030165

Nguyễn Thị Thúy Nga

Nữ

27/05/2007

9C

THCS Lâm Hợp

A

 

8

030170

Nguyễn Thị Nguyên

Nữ

08/04/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

A

 

9

030006

Doãn Võ Hoài Anh

Nữ

16/05/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

10

030069

Hoàng Hải Hà

Nữ

24/06/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

11

030258

Lê Anh Tuấn

Nam

21/02/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

12

030084

Lê Gia Huy

Nam

01/09/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

13

030292

Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

05/12/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

14

030017

Nguyễn Quốc Anh

Nam

19/01/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

15

030286

Nguyễn Văn Vũ

Nam

10/02/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

A

 

16

030215

Nguyễn Thi Kim Thanh

Nữ

19/06/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

17

030034

Dương Thị Linh Chi

Nữ

28/07/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

A

 

18

030273

Nguyễn Thị Lê Vi

Nữ

27/05/2007

9C

THCS Lâm Hợp

A

 

19

030107

Nguyễn Thị Tùng Lâm

Nữ

06/12/2007

9C

THCS Lâm Hợp

A

 

20

030232

Lê Thị Thơm

Nữ

01/04/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

A

 

21

030045

Hồ Thùy Dung

Nữ

12/02/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

A

 

22

030181

Lê Lê Dô Ny

Nam

14/03/2007

9A

THCS Lâm Hợp

A

 

23

030196

Phạm Tuyên Quang

Nam

12/01/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

A

 

24

030052

Trần Ngọc Thùy Dương

Nữ

18/12/2007

9C

THCS Lâm Hợp

A

 

25

030021

Nguyễn Tú Anh

Nữ

18/03/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

26

030161

Phạm Thị Hằng Nga

Nữ

25/03/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

27

030089

Lê Anh Hùng

Nam

25/04/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

A

 

28

030141

Nguyễn Thị Phương Ly

Nữ

19/01/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

A

 

29

030061

Mai Thị Hương Giang

Nữ

05/03/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

A

 

30

030264

Lê Thanh Tùng

Nam

28/01/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

A

 

31

030201

Lê Chính Quyền

Nam

19/04/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

A

 

32

030085

Lê Quang Huy

Nam

01/01/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

33

030195

Nguyễn Tiến Quang

Nam

09/12/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

A

 

34

030274

Nguyễn Thị Phương Vi

Nữ

04/04/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

35

030246

Hoàng Dương Quỳnh Trang

Nữ

18/01/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

A

 

36

030208

Nguyễn Bá Song

Nam

02/02/2007

9C

THCS Lâm Hợp

A

 

37

030268

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nữ

23/10/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

38

030270

Phạm Thái Uy

Nam

16/12/2007

9C

THCS Lâm Hợp

A

 

39

030090

Trương Công Hùng

Nam

19/04/2007

9C

THCS Lâm Hợp

A

 

40

030254

Phạm Hồ Chí Trung

Nam

02/12/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

A

 

Lớp 10B: Các môn lựa chọn: Lý, Hóa, Sinh, Tin; các chuyên đề lựa chọn: Toán, Hóa, Sinh

 

1

030120

Lê Quang Linh

Nam

22/12/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

B

 

2

030222

Phạm Thị Thảo

Nữ

01/03/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

B

 

3

030110

Lý Nguyễn Phương Lê

Nữ

25/08/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

B

 

4

030047

Nguyễn Đức Dũng

Nam

08/10/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

B

 

5

030144

Nguyễn Bảo Minh

Nam

27/04/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

B

 

6

030126

Hoàng Thanh Loan

Nữ

12/09/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

B

 

7

030253

Nguyễn Minh Triết

Nam

29/05/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

B

 

8

030103

Phạm Hữu Đăng Khôi

Nam

12/11/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

B

 

9

030145

Lê Bình Minh

Nam

20/02/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

B

 

10

030243

Lê Thị Hà Trang

Nữ

25/01/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

B

 

11

030276

Nguyễn Đình Việt

Nam

25/11/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

B

 

12

030175

Nguyễn Trần Hữu Nhật

Nam

05/07/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

B

 

13

030180

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nữ

10/01/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

B

 

14

030194

Nguyễn Phú Quang

Nam

16/04/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

B

 

15

030185

Nguyễn Hoàng Phúc

Nam

24/03/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

B

 

16

030014

Nguyễn Thị Lâm Anh

Nữ

12/02/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

B

 

17

030131

Phạm Thành Long

Nam

24/06/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

B

 

18

030226

Nguyễn Việt Thắng

Nam

04/07/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

B

 

19

030097

Lê Văn Hưng

Nam

25/10/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

B

 

20

030128

Lê Hoàng Long

Nam

27/05/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

B

 

21

030104

Nguyễn Thái Kiên

Nam

06/05/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

B

 

22

030230

Bùi Xuân Thiện

Nam

12/06/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

B

 

23

030279

Trương Hoàng Nhật Vinh

Nam

28/01/2007

9C

THCS Lâm Hợp

B

 

24

030173

Doãn Văn Nhàn

Nam

04/07/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

B

 

25

030213

Phạm Hữu Tâm

Nam

22/08/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

B

 

26

030037

Nguyễn Minh Chiến

Nam

02/01/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

B

 

27

030042

Dương Mạnh Cường

Nam

20/11/2007

9A

THCS Lâm Hợp

B

 

28

030219

Nguyễn Đoàn Diệu Thảo

Nữ

10/06/2007

9C

THCS Lâm Hợp

B

 

29

030072

Lê Thị Mỹ Hạnh

Nữ

16/07/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

B

 

30

030098

Đinh Diệu Hương

Nữ

08/10/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

B

 

31

030099

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

10/11/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

B

 

32

030183

Phạm Tấn Phát

Nam

03/01/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

B

 

33

030257

Phạm Tiến Trung

Nam

18/02/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

B

 

34

030241

Nguyễn Văn Tình

Nam

02/02/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

B

 

35

030129

Trương Hoàng Long

Nam

10/05/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

B

 

36

030207

Nguyễn Hồ Ngọc Sang

Nam

09/11/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

B

 

37

030019

Phạm Tuấn Anh

Nam

08/04/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

B

 

38

030025

Nguyễn Gia Bảo

Nam

10/06/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

B

 

39

030288

Nguyễn Lý Khánh Vy

Nữ

12/04/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

B

 

Lớp 10C: Các môn lựa chọn: Hóa, Địa lý, GDKT&PL, Tin; các chuyên đề lựa chọn: Văn, Sử, Địa

 

1

030249

Trương Thị Thùy Trang

Nữ

24/01/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

2

030186

Hoàng Hồng Phúc

Nữ

12/05/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

C

 

3

030137

Trần Thị Cẩm Ly

Nữ

01/09/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

4

030108

Đặng Thị Đan Lê

Nữ

07/10/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

5

030189

Nguyễn Ngọc Đan Phương

Nữ

21/06/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

6

030155

Nguyễn Thị Lệ Mỹ

Nữ

27/10/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

C

 

7

030115

Nguyễn Hoàng Linh

Nữ

20/11/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

8

030278

Lê Công Vinh

Nam

26/05/2007

9A

THCS Lâm Hợp

C

 

9

030153

Trần Nguyễn Trà My

Nữ

02/02/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

10

030138

Trương Thị Cẩm Ly

Nữ

10/02/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

11

030236

Trần Thị Thúy

Nữ

13/01/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

12

030255

Phạm Thành Trung

Nam

25/07/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

13

030119

Phan Thị Phương Linh

Nữ

16/03/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

14

030162

Phạm Thị Quỳnh Nga

Nữ

22/05/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

C

 

15

030240

Phạm Hữu Tiệp

Nam

18/08/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

16

030267

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nữ

01/02/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

C

 

17

030272

Lê Thị Cẩm Vân

Nữ

22/11/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

C

 

18

030220

Hoàng Nguyễn Phương Thảo

Nữ

01/08/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

C

 

19

030083

Phạm Thị Bích Huệ

Nữ

27/02/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

20

030135

Lê Thị Cẩm Ly

Nữ

01/07/2007

9B

THCS Lâm Hợp

C

 

21

030154

Vũ Thị Trà My

Nữ

15/05/2007

9A

THCS Lâm Hợp

C

 

22

030095

Phan Văn Hùng

Nam

04/05/2007

9A

THCS Lâm Hợp

C

 

23

030001

Lê Quốc An

Nam

06/11/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

C

 

24

030041

Nguyễn Thị Kim Cúc

Nữ

19/05/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

C

 

25

030035

Nguyễn Thị Linh Chi

Nữ

26/04/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

C

 

26

030166

Nguyễn Thuý Ngân

Nữ

18/05/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

C

 

27

030036

Trương Thị Quỳnh Chi

Nữ

09/10/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

28

030234

Trần Quang Thuật

Nam

07/10/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

C

 

29

030093

Nguyễn Mạnh Hùng

Nam

15/04/2007

9A

THCS Lâm Hợp

C

 

30

030007

Nguyễn Hoài Anh

Nữ

02/11/2007

9A

THCS Lâm Hợp

C

 

31

030013

Đoàn Thị Lâm Anh

Nữ

07/08/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

32

030023

Nguyễn Ngọc Ánh

Nữ

23/03/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

33

030231

Trần Thị Thơ

Nữ

05/01/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

34

030027

Hoàng Thái Bảo

Nam

15/06/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

C

 

35

030174

Phan Văn Nhất

Nam

20/12/2007

9A

THCS Lâm Hợp

C

 

36

030248

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nữ

23/06/2007

9A

THCS Lâm Hợp

C

 

37

030109

Trần Đan Lê

Nữ

27/09/2007

9B

THCS Lâm Hợp

C

 

38

030022

Phan Thị Minh Ánh

Nữ

22/10/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

C

 

39

030086

Dương Thị Thanh Huyền

Nữ

10/01/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

C

 

40

030283

Phan Công Trường Vũ

Nam

26/03/2007

9C

THCS Lâm Hợp

C

 

Lớp 10D: Các môn lựa chọn: Lý, Địa, GDKT&PL, Tin; các chuyên đề lựa chọn: Toán, Văn, Sử

 

1

030077

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

24/07/2007

9C

THCS Lâm Hợp

D

 

2

030179

Hoàng Thị Thảo Nhi

Nữ

10/11/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

D

 

3

030074

Võ Bích Hằng

Nữ

20/11/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

4

030156

Trần Thị Mỹ

Nữ

03/03/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

D

 

5

030024

Lê Chí Bảo

Nam

02/08/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

D

 

6

030167

Nguyễn Bảo Ngọc

Nữ

31/10/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

7

030157

Nguyễn Thị Cẩm Na

Nữ

16/04/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

8

030010

Trần Hoàng Anh

Nam

24/09/2007

9A

THCS Lâm Hợp

D

 

9

030113

Lê Thị Hà Linh

Nữ

17/10/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

D

 

10

030251

Phạm Thị Trà

Nữ

08/04/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

11

030200

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Nữ

12/11/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

12

030111

Trần Thị Lệ

Nữ

03/03/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

13

030205

Lê Thị Quỳnh

Nữ

22/09/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

D

 

14

030016

Lê Quốc Anh

Nam

14/02/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

D

 

15

030100

Phan Thị Thu Hương

Nữ

20/12/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

D

 

16

030066

Dương Thị Trà Giang

Nữ

12/04/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

17

030068

Dương Bảo Hà

Nam

15/05/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

D

 

18

030211

Lê Văn Sỹ

Nam

11/01/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

D

 

19

030002

Hồ Thị Cẩm Anh

Nữ

26/03/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

20

030139

Dương Lý Khánh Ly

Nữ

31/12/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

21

030235

Vũ Thị Thanh Thùy

Nữ

17/07/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

D

 

22

030044

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nữ

03/03/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

D

 

23

030032

Nguyễn Thị Kim Chi

Nữ

25/09/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

D

 

24

030289

Cao Nguyễn Tường Vy

Nữ

09/06/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

25

030210

Nguyễn Văn Sử

Nam

07/06/2007

9C

THCS Kỳ Thượng

D

 

26

030271

Hồ Thị Cẩm Vân

Nữ

25/06/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

27

030054

Lê Nguyễn Anh Đào

Nữ

28/06/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

D

 

28

030082

Đinh Thị Mai Họa

Nữ

08/06/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

D

 

29

030277

Bùi Hoàng Việt

Nam

20/04/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

D

 

30

030062

Nguyễn Thị Kiều Giang

Nữ

12/07/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

D

 

31

030158

Phạm Thị Na

Nữ

01/01/2007

9B

THCS Lâm Hợp

D

 

32

030125

Nguyễn Thùy Linh

Nữ

23/01/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

D

 

33

030229

Nguyễn Ngọc Thiện

Nam

26/03/2007

9C

THCS Lâm Hợp

D

 

34

030033

Trần Thị Kim Chi

Nữ

06/09/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

D

 

35

030190

Bùi Thị Phượng

Nữ

27/08/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

D

 

36

030216

Hoàng Nhật Thành

Nam

21/06/2007

9C

THCS Lâm Hợp

D

 

37

030123

Lê Thị Linh

Nữ

20/03/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

D

 

38

030009

Dương Nguyễn Hoàng Anh

Nam

29/09/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

D

 

39

030056

Đào Anh Đăng

Nam

12/03/2007

9C

THCS Lâm Hợp

D

 

40

030004

Nguyễn Thị Dung Anh

Nữ

18/07/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

D

 

Lớp 10E: Các môn lựa chọn:  Sinh, Địa, GDKT&PL, CN; các chuyên đề lựa chọn: Toán, Văn, GDKT&PL

 

1

030046

Nguyễn Thùy Dung

Nữ

17/10/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

E

 

2

030040

Nguyễn Thái Chung

Nam

17/01/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

E

 

3

030244

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

09/11/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

E

 

4

030159

Trương Hà Trà Na

Nữ

15/06/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

E

 

5

030121

Vũ Quang Linh

Nam

22/03/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

E

 

6

030130

Bùi Văn Nhật Long

Nam

20/02/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

E

 

7

030076

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

24/03/2007

9B

THCS Lâm Hợp

E

 

8

030147

Lê Trần Quang Minh

Nam

29/10/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

E

 

9

030172

Nguyễn Văn Nguyên

Nam

06/04/2006

TDO

THCS Kỳ Sơn

E

 

10

030247

Võ Quỳnh Trang

Nữ

16/10/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

E

 

11

030261

Nguyễn Quốc Tuấn

Nam

02/06/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

E

 

12

030193

Phan Minh Quang

Nam

21/07/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

E

 

13

030259

Lê Anh Tuấn

Nam

25/01/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

E

 

14

030163

Lê Thị Nga

Nữ

13/10/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

E

 

15

030029

Hoàng Thanh Bình

Nam

28/09/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

E

 

16

030071

Phan Nguyễn Hải

Nam

11/11/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

E

 

17

030026

Nguyễn Dương Gia Bảo

Nam

11/02/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

E

 

18

030160

Lê Võ Hằng Nga

Nữ

12/03/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

E

 

19

030073

Võ Văn Hạnh

Nam

07/05/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

E

 

20

030112

Đậu Chi Linh

Nữ

18/08/2007

9B

THCS Lâm Hợp

E

 

21

030263

Nguyễn Phan Tùng

Nam

07/02/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

E

 

22

030223

Trương Thị Thu Thảo

Nữ

28/07/2007

9A

THCS Lâm Hợp

E

 

23

030287

Phạm Hà Vy

Nữ

06/04/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

E

 

24

030051

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nữ

30/01/2007

9C

THCS Lâm Hợp

E

 

25

030055

Dương Tiến Đại

Nam

12/05/2007

9C

THCS Kỳ Thượng

E

 

26

030127

Nguyễn Đức Long

Nam

23/04/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

E

 

27

030164

Lê Thị Thúy Nga

Nữ

11/05/2007

9B

THCS Lâm Hợp

E

 

28

030116

Bùi Thị Khánh Linh

Nữ

03/01/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

E

 

29

030101

Trương Đắc Khánh

Nam

02/01/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

E

 

30

030176

Đào Linh Nhật

Nam

05/04/2007

9A

THCS Lâm Hợp

E

 

31

030102

Nguyễn Văn Khánh

Nam

01/07/2007

9B

THCS Lâm Hợp

E

 

32

030203

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nữ

22/12/2007

9B

THCS Lâm Hợp

E

 

33

030149

Phạm Thị Hồng My

Nữ

10/07/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

E

 

34

030285

Nguyễn Văn Vũ

Nam

01/01/2007

9B

THCS Lâm Hợp

E

 

35

030105

Hoàng Trung Kiên

Nam

28/11/2007

9A

THCS Lâm Hợp

E

 

36

030227

Vũ Đình Thi

Nam

30/11/2007

9C

THCS Kỳ Thượng

E

 

37

030197

Hoàng Vinh Quang

Nam

11/01/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

E

 

38

030225

Phan Đức Thắng

Nam

18/09/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

E

 

39

030053

Hồ Văn Đàn

Nam

28/07/2006

9C

THCS Kỳ Sơn

E

 

40

030218

Hoàng Tiến Thành

Nam

08/08/2007

9C

THCS Kỳ Thượng

E

 

Lớp 10G: Các môn lựa chọn:  Sinh, Địa, GDKT&PL, CN; các chuyên đề lựa chọn: Toán, Văn, GDKT&PL

 

1

030250

Dương Thị Thanh Trà

Nữ

24/07/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

G

 

2

030206

Dương Xuân Quý

Nam

05/11/2007

9B

THCS Lâm Hợp

G

 

3

030191

Lê Thị Phượng

Nữ

23/01/2007

9C

THCS Lâm Hợp

G

 

4

030168

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nữ

14/02/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

G

 

5

030233

Phạm Thị Lệ Thu

Nữ

12/01/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

G

 

6

030028

Võ Long Biên

Nam

27/01/2007

9B

THCS Lâm Hợp

G

 

7

030050

Phạm Hải Dương

Nam

06/07/2007

9B

THCS Lâm Hợp

G

 

8

030290

Dương Chí Vỹ

Nam

12/05/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

G

 

9

030070

Hồ Mạnh Hải

Nam

06/03/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

G

 

10

030142

Lê Trần Hoa Lý

Nữ

21/08/2007

9A

THCS Lâm Hợp

G

 

11

030008

Nguyễn Hoàng Hoài Anh

Nữ

23/01/2007

9B

THCS Lâm Hợp

G

 

12

030284

Lê Văn Vũ

Nam

02/08/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

G

 

13

030049

Trần Tiến Dũng

Nam

17/07/2007

9B

THCS Lâm Hợp

G

 

14

030065

Nguyễn Thị Thùy Giang

Nữ

11/04/2007

9C

THCS Lâm Hợp

G

 

15

030031

Phạm Thị Khánh Chi

Nữ

24/01/2007

9C

THCS Lâm Hợp

G

 

16

030059

Nguyễn Anh Đức

Nam

14/02/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

G

 

17

030245

Vũ Thị Huyền Trang

Nữ

06/01/2007

9A

THCS Lâm Hợp

G

 

18

030266

Lê Thị Cẩm Tú

Nữ

20/01/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

G

 

19

030081

Nguyễn Việt Hoàng

Nam

06/02/2007

9B

THCS Lâm Hợp

G

 

20

030169

Nguyễn Văn Ngọc

Nam

13/03/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

G

 

21

030239

Nguyễn Duy Tiến

Nam

12/08/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

G

 

22

030238

Hoàng Văn Thủy

Nam

30/01/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

G

 

23

030184

Hồ Hoàng Phúc

Nam

21/06/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

G

 

24

030057

Lê Đức Đăng

Nam

01/07/2007

9A

THCS Lâm Hợp

G

 

25

030106

Bùi Xuân Ký

Nam

28/11/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

G

 

26

030133

Lê Sĩ Luân

Nam

25/04/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

G

 

27

030114

Nguyễn Hà Linh

Nữ

07/10/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

G

 

28

030280

Ngô Quang Vinh

Nam

23/01/2007

9B

THCS Lâm Hợp

G

 

29

030122

Lê Thị Linh

Nữ

12/11/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

G

 

30

030182

Đậu Thị Kiều Oanh

Nữ

01/12/2007

9B

THCS Lâm Hợp

G

 

31

030275

Trần Thị Tường Vi

Nữ

09/09/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

G

 

32

030237

Đinh Thị Thủy

Nữ

10/05/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

G

 

33

030265

Võ Thanh Tùng

Nam

25/11/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

G

 

34

030091

Trần Đình Hùng

Nam

16/03/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

G

 

35

030011

Võ Hùng Anh

Nam

01/03/2007

9B

THCS Lâm Hợp

G

 

36

030043

Hoàng Nguyễn Mỹ Dung

Nữ

17/05/2007

9C

THCS Kỳ Thượng

G

 

37

030094

Thái Mạnh Hùng

Nam

21/05/2006

TDO

THCS Kỳ Thượng

G

 

38

030281

Hoàng Long Vũ

Nam

02/08/2006

TDO

THCS Kỳ Sơn

G

 

39

030282

Nguyễn Hà Long Vũ

Nam

20/05/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

G

 

40

030148

Dương Lê Hà My

Nữ

08/08/2007

9C

THCS Kỳ Thượng

G

 

Lớp 10H: Các môn lựa chọn:  Sinh, Địa, GDKT&PL, CN; các chuyên đề lựa chọn: Toán, Văn, GDKT&PL

 

1

030188

Lê Văn Vĩnh Phúc

Nam

06/09/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

H

 

2

030150

Lê Thị Huyền My

Nữ

02/02/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

H

 

3

030018

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

19/05/2007

9A

THCS Kỳ Sơn

H

 

4

030048

Phan Văn Tiến Dũng

Nam

01/06/2007

9A

THCS Lâm Hợp

H

 

5

030078

Trương Tuấn Hoan

Nam

01/01/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

H

 

6

030087

Lê Phúc Huynh

Nam

24/01/2007

9B

THCS Lâm Hợp

H

 

7

030252

Vũ Quang Trải

Nam

22/09/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

H

 

8

030060

Nguyễn Thị Hồ Giang

Nữ

16/11/2007

9B

THCS Lâm Hợp

H

 

9

030242

Nguyễn Anh Tịnh

Nam

02/12/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

H

 

10

030209

Nguyễn Văn Sơn

Nam

03/06/2007

9B

THCS Lâm Hợp

H

 

11

030152

Nguyễn Thị Trà My

Nữ

19/12/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

H

 

12

030143

Nguyễn Duy Mạnh

Nam

07/09/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

H

 

13

030134

Nguyễn Thị Hiền Lương

Nữ

05/02/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

H

 

14

030088

Bùi Anh Hùng

Nam

04/01/2006

TDO

THCS Kỳ Thượng

H

 

15

030038

Nguyễn Đức Chung

Nam

05/02/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

H

 

16

030003

Lê Thị Cẩm Anh

Nữ

22/11/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

H

 

17

030269

Phạm Thị Cẩm Tú

Nữ

09/07/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

H

 

18

030030

Đặng Thị Cẩm

Nữ

08/03/2007

9C

THCS Kỳ Sơn

H

 

19

030212

Nguyễn Thị Hà Tâm

Nữ

11/08/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

H

 

20

030187

Lê Hồng Phúc

Nam

05/03/2007

9C

THCS Kỳ Thượng

H

 

21

030177

Nguyễn Long Nhật

Nam

08/07/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

H

 

22

030291

Dương Thị Cẩm Yến

Nữ

18/05/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

H

 

23

030202

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nữ

19/06/2007

9B

THCS Kỳ Thượng

H

 

24

030092

Phạm Hữu Hùng

Nam

09/02/2007

9A

THCS Lâm Hợp

H

 

25

030214

Vũ Thị Tâm

Nữ

01/01/2007

9B

THCS Kỳ Sơn

H

 

26

030118

Lê Thị Mỹ Linh

Nữ

27/04/2007

9B

THCS Lâm Hợp

H

 

27

030117

Hoàng Thị Mỹ Linh

Nữ

16/03/2007

9B

TH&THCS Kỳ Lạc

H

 

28

030080

Võ Thị Thu Hoài

Nữ

01/01/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

H

 

29

030075

Võ Thị Thanh Hằng

Nữ

07/06/2007

9A

TH&THCS Kỳ Lạc

H

 

30

030058

Bùi Hoàng Đăng

Nam

13/04/2007

9A

THCS Kỳ Thượng

H

 

31

030228

Phạm Nhất Thiết

Nam

15/06/2007

9A

THCS Lâm Hợp

H