Thông báo về tổ chức dạy học lớp 10, năm học 2022 - 2023

Thông báo thời gian, địa điểm công bố Danh sách trúng tuyển lớp 10, phương án tổ chức các lớp, lựa chọn bộ sách giáo khoa

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT KỲ LÂM

 

Số:    64  /TB-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Kỳ Anh, ngày  11   tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức dạy học lớp 10 năm học 2022 - 2023

 

 

Căn cứ công văn số 1409/SGDĐT-GDPT về việc tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023, ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh;

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-THPT Kế hoạch tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2022 – 2023, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của trường THPT Kỳ Lâm; Quyết định số 36/QĐ-THPT về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022 – 2023;

Trường THPT Kỳ Lâm thông báo kế hoạch tổ chức dạy học lớp 10, năm học 2022 – 2023 như sau:

1. Thông báo điểm chuẩn vào trường, Danh sách trúng tuyển và Lịch nhập học

- Điểm chuẩn vào trường: 25,25 (Thí sinh trúng tuyển các bài thi đều phải có điểm lớn hơn 1,00);

- Danh sách trúng tuyển sẽ được trường niêm yết tại trường và trên Website của trường (thptkylam.hatinh.edu.vn) vào ngày 27/07/2022;

- Thời gian nhập học: 7 giờ ngày 01/08/2022; địa điểm tại trường THPT Kỳ Lâm.

2. Phương án bố trí các lớp 10 năm học 2022 – 2023

Năm học 2022 – 2023 tổ chức 07 lớp 10, ngoài các môn/hoạt động bắt buộc, các môn học lựa chọn, các chuyên đề lựa chọn được bố trí như sau:

TT

Lớp

Các môn học lựa chọn

Các chuyên đề lựa chọn

1

10A

Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học

Toán, Vật lý, Hóa học

2

10B

Vật lý, Hóa học, Sinh học, GDKT&PL, Tin học

Toán, Hóa học, Sinh học

3

10C

Sinh, Lịch sử, Địa lý, GDKT&PL, Tin học

Văn, Lịch sử, Địa lý

4

10D

Vật lý, Lịch sử, Địa lý, GDKT&PL, Tin học

Toán, Văn, Lịch sử

5

10E

Sinh, Địa, GDKT&PL, Công nghệ, tin học

Toán, Văn, GDKT&PL

6

10G

7

10H

 

3. Lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong nhà trường

Môn Tiếng Anh, lựa chọn bộ sách  “Tiếng Anh 10 Global Success” (Hoàng Văn Vân tổng chủ biên) do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành;

Các môn/ hoạt động giáo dục còn lại, lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành; 

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT (báo cáo);

-  Phòng GD&ĐT Kỳ Anh;

- Các trường THCS: Lâm Hợp, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng,

trường TH&THCS Kỳ Lạc.

- CB, GV, NV;

- Lưu VT;

- Website của trường.

 

 

 

Đã ký

 

 

 

Võ Tiến Hùng

 

Tác giả: Trường THPT Kỳ Lâm
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 260
Tháng 09 : 1.515
Năm 2022 : 6.003