Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Sở GD&ĐT thực hiện việc tuyển dụng 18 giáo viên trung học phổ thông  ( 04 GV Toán, 04 GV Ngữ văn và 10 GV Tiếng Anh) và 20 nhân viên hành chính (  07 nhân viên kế toán,  08 nhân viên TBTN và 05 nhân viên văn thư) 

Ngày 21/6/2022, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ra Thông báo tuyển dụng viên chức 2022. Theo đó, Sở GD&ĐT thực hiện việc tuyển dụng 18 giáo viên trung học phổ thông  và 20 nhân viên hành chính.

Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển theo 02 vòng như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

b) Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức,
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển
dụng. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (môn thi: Tiếng Anh). Thời gian thi 30 phút.

- Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (trình độ
ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản). Thời gian thi 30 phút.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực chuyên môn, kỹ năng
hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc
làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 180 phút

- Thang điểm thi: 100 điểm.

Thực hiện cạnh tranh theo đơn vị của từng vị trí việc làm. Trường hợp tại 01 vị trí việc làm của một đơn vị không có thí sinh nào đậu nguyện vọng 1 hoặc bỏ nguyện vọng 1 mới xét đến nguyện vọng 2; người trúng tuyển phải cam kết làm việc tại vị trí đã đăng ký tuyển dụng.

Số lượng vị trí việc làm tại các đơn vị cụ thể như sau:

- 04 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Giáo viên Toán, cụ thể:

 

TT

Tại đơn vị

Số chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1

Trường THPT Kỳ Lâm

02

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Toán

- Tại thời điểm tuyển dụng chưa yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III

2

Trường THPT Lê Quảng Chí

01

3

Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu

01

Tổng

04

 

- 04 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Giáo viên Ngữ văn, cụ thể:

 

TT

Tại đơn vị

Số chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1

Trường THPT Kỳ Lâm

02

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Ngữ văn

- Tại thời điểm tuyển dụng chưa yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III

2

Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu

01

3

Trường THPT Phúc Trạch

01

Tổng

04

 

- 10 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Giáo viên Tiếng Anh, cụ thể:

 

TT

Tại đơn vị

Số chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1

Trường THPT Kỳ Lâm

02

 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh

 

 

- Tại thời điểm tuyển dụng chưa yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III

2

Trường THPT Lê Quảng Chí

01

3

Trường THPT Nguyễn Huệ

01

4

Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu

01

5

Trường THPT Hàm Nghi

01

6

Trường THPT Đức Thọ

01

7

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

01

8

 Trường THPT Phúc Trạch

02

Tổng

10

 

- 07 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Nhân viên kế toán (Kế toán viên - Mã số 06.031), cụ thể:

TT

Tại đơn vị

Số chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1

 Trường THPT Kỳ Anh

01

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

 

- Tại thời điểm tuyển dụng chưa cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương

 

2

 Trường THPT Lê Quảng Chí

01

3

 Trường THPT Cẩm Xuyên

01

4

 Trường THPT Can Lộc

01

5

 Trường THPT Đồng Lộc

01

6

 Trường THPT Nghèn

01

7

 Trường THPT Hàm Nghi

01

Tổng

07

 

- 05 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Nhân viên văn thư (Văn thư viên trung cấp - Mã số 02.008), cụ thể:

TT

Tại đơn vị

Số chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1

 Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu

01

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

2

 Trường THPT Nghèn

01

3

 Trường THPT Nguyễn Đổng Chi

01

4

 Trường THPT Lê Hữu Trác

01

5

 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

01

Tổng

05

 

- 08 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Nhân viên thiết bị - thí nghiệm - Mã số V.07.07.20), cụ thể:

TT

Tại đơn vị

Số chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1

Trường THPT Kỳ Lâm

01

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị thí nghiệm ở trường trung học như Sư phạm, cử nhân khoa học các ngành Sinh học, Vật lý, Hóa học, Tin học).

- Có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

  - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

 - Tại thời điểm tuyển dụng chưa yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm

2

Trường THPT Hà Huy Tập

01

3

Trường THPT Nguyễn Đình Liễn

01

4

Trường THPT Chuyên Tỉnh

01

5

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

01

6

Trường THPT Cao Thắng

01

7

Trường THPT Hương Sơn

01

8

Trường THPT Nghi Xuân

01

Tổng

08

 

 

Tác giả: Trường THPT Kỳ Lâm
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 260
Tháng 09 : 1.515
Năm 2022 : 6.003